Để biết thêm thông tin về Giải chạy EDURUN, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức tại:

Tổng đài: 024.3975.3333 (máy lẻ 6656) hoặc Hotline 094.335.1010.

Email: info@vinschool.edu.vn

Website: http://vinschool.edu.vn